Test din viden - og træf dit valg

Bliv klogere på fordele og ulemper ved PSA-testen, så du tager det bedst mulige valg.

START TESTEN

PSA-testen

VELKOMMEN TIL QUIZZEN

PSA-testen er en blodprøve, som kan give mistanke om prostatakræft. Vi ønsker at give dig mere viden om PSA-testen, før du beslutter dig, om du vil have taget blodprøven eller ej. For at oplyse dig bedst muligt, har vi lavet en lille quiz, der fortæller om PSA-testen, og hvad det kan betyde at få den taget. Vi anbefaler selvfølgelig også, at du taler med din læge om PSA-testen, før du får den taget.

START

{{myQuestion.question}}

{{answer.text}}

{{myQuestions[activeQuestion].feedback}}

AFSLUT
NÆSTE SPØRGSMÅL

Resultat

Du fik {{precentage}}% rigtige
Med venlig hilsen
Region MidtjyllandPRØV IGEN

Mere info

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om PSA-test og prostatakræft, kan du foruden den kommende snak med din læge, benytte en af de følgende informationskilder:

Kræftens bekæmpelse
www.cancer.dk, 35 25 75 00

Prostatacancer Patientforeningen PROPA
www.propa.dk, 33 12 78 28

Dansk Urologisk Selskab
www.urologi.dk

Mest til lægen

Baggrunden for dette informationsmateriale – PSA-”test din viden” - er at give patienter (og praktiserende læger) lettilgængelig information om prostatacancer. Anbefales at anvende materialet som beslutningsstøtte i dialogen om fordele og ulemper ved at få foretaget en PSA-test.

Nyere forskning viser en stor variation i almen praksis’ brug af PSA-test – med efterfølgende stor variation i yderligere udredning og behandling, men uden at der har kunnet påvises en ændring i dødeligheden af prostatacancer.

Informationsmaterialet er inspireret af erfaringer hentet i England fra ”Prostate Cancer Risk Management Programme – an information pack for Primary Care”. Informationsmaterialet findes i papirform, sidst revideret i 2015.
Se Dialogpakke om prostatacancer